Începând cu data de 01.07.2019, înregistrarea producătorilor în conformitate cu prevederile ordinului nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, poate fi verficată accesând link-ul de mai jos, unde firma SECPRAL PRO INSTALAȚII poate fi găsită inregistrată conform OM 269/2019 la poziția 702. 

Documentul îl găsiți AICI!